Lovisa Brännstedt

Forskare, Fil. Dr.

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Antikvetenskap

Forskning

Min avhandling handlar om den politiska kulturen under augusteisk tid och i synnerhet om Livia Drusillas status inom denna. Det övergripande syftet med avhandlingen är att ringa in och studera de fundament som Livias politiska status vilade på - hennes auctoritas. Det kommer jag att göra genom att studera henne i tre olika roller; som mater, amica och patrona samt diva och hur de utvecklas över tid. Det är dynamiken mellan Livias roller och status som är intressant, och som jag tror är det som ackumulerar Livias auctoritas och som ger henne möjlighet att styra omständigheterna för acceptans och hyllning av henne själv i en ej tidigare sedd politisk roll. Detta har även givit avhandlingens disposition, där kapitlen är indelade efter Livias roller som diskuteras kronologiskt och processuellt utifrån hur hennes status ändras. Det som gör hennes status legitim är den fides som hon får från sina vänner och klienter, framförallt uttryckt i kulten av henne. Detta sammantaget är vad som skapar Livias auctoritas, för vilken gensvaret är lika viktigt som hennes handlingar.

Jag arbetar i stor utsträckning med ett epigrafisk material från runt om det romerska imperiet och inskrifter är ytterligare ett forskningsintresse. Jag är medlem av ett epigrafiskt nätverk för svenska och italienska forskare.

Slutligen är det är svårt att studera Livia, porträtterad i TV-serier som Rome och I, Claudius, utan att bli intresserad av historiebruk och antikens framställning i modern populärkultu

Senaste forskningsoutput

Lovisa Brännstedt, 2018 jun 19, Historiskan : Sveriges första kvinnohistoriska tidning, 2, s. 72-75 4 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Henrik Gerding (red.), Lovisa Brännstedt (red.) & Renée Forsell (red.), 2018 jun 8, Lund: Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet. 141 s. (Archaeology@Lund; vol. 4)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Lovisa Brännstedt, 2018 jun, Classica: Meddelanden från Svenska klassikerförbundet, s. 15-17 3 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (21)