Lovisa Lindholm

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård