Luis SerratosDoktorand, Forskarstuderande, , Filosofie Masterexamen,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

Forskning

Min forskning fokuserar på livslånga effekter på ekonomiska resultat av hälsorelaterade insatser. I synnerhet är jag intresserad av hur insatser som förbättrar de tidiga livsförhållandena påverkar utfallen i senare liv som inkomst, invaliditet eller pensionsbeslut.

Den preliminära titeln för min avhandling är "Livslånga effekter av kost och sjukdom: Bevis från Sverige och Finland" och min huvudhandledare är Prof. Tommy Bengtsson.

Undervisning

Senaste forskningsoutput

Visa alla (1)