Malin AldeniusDoktorand

Forskning

Syftet med mitt doktorandprojet är att analysera och utvärdera formell och informell styrning för att stärka kollektivtrafikens roll i omställningen till ett hållbart transportsystem, med fokus på teknisk utveckling och förnybara drivmedel.

Senaste forskningsoutput

Hultén, J., Anders Wretstrand, Fredrik Pettersson, Malin Aldenius & Anund, A. 2018 K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. 72 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Malin Aldenius & Jamil Khan 2017 okt 15 I : Journal of Cleaner Production. 164, s. 250-257 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (6)