Malin Svensson Lundmark

DoktorandTidigare namn: Malin Svensson

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om timing i multimodal kommunikation, d.v.s. hur en samlad kommunikation av språkljud och kroppsrörelser förhåller sig till varandra i tid.
Jag kommer att titta specifikt på sambandet mellan artikulatoriska rörelser, intonation och ansiktsrörelser. Detta görs bäst genom att använda sig av en elektromagnetisk artikulograf vilken kan spela in rörelser i både tid och rymd, likt motion capture.
Projektet bidrar till fonetisk grundforskning, medicinsk forskning om tal- och språkrubbningar samt forskning om människa-dator interaktion.

Senaste forskningsoutput

Johan Frid, Gilbert Ambrazaitis, Malin Svensson Lundmark & House, D. 2017 sep 25 Proceedings of the 4th European and 7th Nordic Symposium on Multimodal Communication (MMSYM 2016). Paggio, P. & Navarretta, C. (red.). Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, s. 4-9 6 s. 002. (Linköping Electronic Conference Proceedings)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Malin Svensson Lundmark 2017 I : Stem-, Spraak- en Taalpathologie. 22, Supplement, s. 71-71

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Visa alla (12)