Malin Svensson Lundmark

DoktorandTidigare namn: Malin Svensson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Språk och litteratur
  • Humaniora

Nyckelord

  • Fonetik, Artikulografi, Fonologi, Prosodi, Artikulatorisk fonetik

Forskning

Min forskning handlar om koordination av artikulatoriska rörelser, och befinner sig i gränslandet mellan segmentell och supra-segmentell fonologi. Jag använder bl.a. en ElektroMagnetisk Artikulograf (Carstens AG501, http://www.humlab.lu.se/en/facilities/articulography/) vilken kan spela in rörelser i både tid och rymd, likt motion capture.

Mitt avhandlingsprojekt handlar specifikt om effekten av olika parametrar på de artikulatoriska överlappningarna.

Arbetet bidrar till fonetisk grundforskning, medicinsk forskning om tal- och språkrubbningar, samt forskning om människa-dator interaktion.

Senaste forskningsoutput

Johan Frid, Malin Svensson Lundmark, Ambrazaitis, G., Susanne Schötz & House, D., 2018, s. 17-20

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Visa alla (20)