Malin Svensson Lundmark

DoktorandTidigare namn: Malin Svensson

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Språk och litteratur
  • Humaniora

Nyckelord

  • Fonetik, Artikulografi, Fonologi, Prosodi, Artikulatorisk fonetik

Forskning

Min forskning handlar om koordination av artikulatoriska rörelser, och befinner sig i gränslandet mellan segmentell och supra-segmentell fonologi. Jag använder bl.a. en ElektroMagnetisk Artikulograf (Carstens AG501, http://www.humlab.lu.se/en/facilities/articulography/) vilken kan spela in rörelser i både tid och rymd, likt motion capture.

Mitt avhandlingsprojekt handlar specifikt om effekten av olika parametrar på de artikulatoriska överlappningarna.

Arbetet bidrar till fonetisk grundforskning, medicinsk forskning om tal- och språkrubbningar, samt forskning om människa-dator interaktion.

Senaste forskningsoutput

Johan Frid, Gilbert Ambrazaitis, Malin Svensson Lundmark & House, D. 2017 sep 25 Proceedings of the 4th European and 7th Nordic Symposium on Multimodal Communication (MMSYM 2016). Paggio, P. & Navarretta, C. (red.). Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, s. 4-9 6 s. 002. (Linköping Electronic Conference Proceedings)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Malin Svensson Lundmark 2017 I : Stem-, Spraak- en Taalpathologie. 22, Supplement, s. 71-71

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Visa alla (12)