Mari BacquinUniversitetslektor, , Fil Dr

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier
  • Litteraturstudier

Forskning

Akademiforskare vid Kungl. Vitterhetsakademien

Mitt specialområde är fransk filologi och jag intresserar mig primärt för medeltida texter, både ur ett språkligt och ett litterärt och historiskt perspektiv. Efter disputationen 2008 fick jag ett postdokstipendium i lingvistik/språkvetenskap från The Birgit Rausing Language Programme. I slutet av 2011 sökte jag en treårigpostdok-tjänst på Lunds universitet och en femårig akademiforskartjänst i medeltida språk och litteratur, finansierad genom Kungl. Vitterhetsakademien. Jag fick båda och valde att bli akademiforskare knuten till Lunds universitetmed projektet ”Från puckelrygg till prins – transformationen av en medeltida berättelse”. Den här forskningen har resulterat i två monografier och flera internationellt publicerade artiklar. Parallellt med forskningen undervisar jag i franska, språk och litteratur, samt på masterutbildningen i översättning (franska och danska). Vid sidan om den akademiska gärningen är jag verksam som barnboksförfattare.

Senaste forskningsoutput

Mari Bacquin 2017 Lund: Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 219 s. (Études Romanes de Lund; nr. 105)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Mari Bacquin 2017 Bien Dire et Bien Aprandre: Mémoire épique et génie du lieu. Cazanave, C. & Castellani, M-M. (red.). Lille: Presses Universitaires de Lille, s. 227-243 ( Bien dire et bien aprandre. Hors série; vol. 2)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

Mari Bacquin 2015 Lund: Ellerströms förlag. 181 s. (Eureka, Ellerströms akademiska; nr. 48)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (22)