Maria Bangura Arvidsson

Universitetslektor

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Socialt arbete

Forskning

Jag bedriver forskning inom området Child and Family Welfare.

Frågeställningar om föräldraskap, i synnerhet faderskap, och relationer mellan barn och föräldrar har på olika sätt engagerat mig i flera års tid. Jag är främst intresserad av olika former av föräldraskap samt vad som - av såväl föräldrar själva som av olika samhällsaktörer - betraktas som "bra" respektive "bristfälligt" föräldraskap. Även barns erfarenheter och upplevelser är viktiga att fokusera i dessa sammanhang.

Undervisning

Huvudsakligen arbetar jag med undervisning och som handledare och examinator av uppsatser på grund- och avancerad nivå både i Lund och på Campus Helsingborg. Jag är kursföreståndare för kursen Socialt arbete med barn och unga.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (11)