Maria Bangura Arvidsson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Forskning

Jag bedriver forskning inom området Child and Family Welfare.

Frågeställningar om föräldraskap, i synnerhet faderskap, och relationer mellan barn och föräldrar har på olika sätt engagerat mig i flera års tid. Jag är främst intresserad av olika former av föräldraskap samt vad som - av såväl föräldrar själva som av olika samhällsaktörer - betraktas som "bra" respektive "bristfälligt" föräldraskap. Även barns erfarenheter och upplevelser är viktiga att fokusera i dessa sammanhang.

Undervisning

Huvudsakligen arbetar jag med undervisning och som handledare och examinator av uppsatser på grund- och avancerad nivå både i Lund och på Campus Helsingborg. Jag är kursföreståndare för kursen Socialt arbete med barn och unga.

Senaste forskningsoutput

Lars Harrysson, Karin Kullberg, Strid, A-L., Karin Lenz, Nielsen, A., Karl Eriksson, Stina Balldin, Elizabeth Martinell Barfoed, Arne Kristiansen, Mats Hilte, Staffan Blomberg, Maria Bangura Arvidsson, McLaren, K., Persson, J. & Eric Olsson, 2018 mar 14, Lund: School of Social Work, Lund University. 118 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Gunvor Andersson, Maria Bangura Arvidsson, Titti Mattsson, Lina Ponnert & Bodil Rasmusson, 2011, Lunds universitet. 63 s. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 2011:6)(Research Reports in Social Work; vol. 2011, nr. 6)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (12)