Maria Fritzknuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Juridik, Skatterätt, EU-rätt, Skatteflykt

Forskning

Jag arbetar med en doktorsavhandling där jag analyserar hur den EU-rättsliga principen om förbud mot rättsmissbruk fungerar i Sverige. Principen tycks vara svår att tillämpa i Sverige på grund av rättskulturella skäl. Jag granskar särskilt det skatterättsliga området eftersom principen har stor relevans där. Ämnet är aktuellt på grund av EU:s och OECD:s ansträngningar att förhindra skatteflykt och annat skatteundandragande i medlemsländerna.

Senaste forskningsoutput

Jörgen Hettne & Maria Fritz 2017 I : Ny juridik. 2017, 1, s. 131-159 29 s., 6

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jörgen Hettne & Maria Fritz 2017 I : Ny juridik. 2017, 2, s. 101-124 24 s., 5

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jörgen Hettne & Maria Fritz 2017 I : Ny juridik. 2017, 3, s. 115-144 30 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (11)