Maria Hermanson

knuten till universitetet, Läkarexamen, MDTidigare namn: Maria Larsson

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Ortopedi

Nyckelord

  • cerebral pares, CPUP, head-shaft angle, CPUP Hip Score, höft

Forskning

Barn med cerebral pares (CP) har en ökad risk att drabbas av höftluxation där risken i totalpopulationen är cirka 15%. Höftluxation vid CP leder ofta till smärta, deformiteter (kontrakturer och skolios) samt svårigheter att sitta, ligga och stå. Det är därför av stor vikt att försöka förhindra höftluxation. Detta är ofta möjligt genom regelbundna kliniska och röntgenologiska kontroller under barnets uppväxttid och preventiv behandling vid tecken på subluxation. CPUP är ett uppföljningsprogram och kvalitetsregister för barn och vuxna med CP, som inkluderar en standardiserad uppföljning av höfterna.

Målet med min avhandling "Prevention of Hip Dislocation in Children with Cerebral Palsy" är att närmare analysera vilka barn med CP som riskerar att drabbas av höftluxation och vilka parametrar som bidrar till detta. Att bättre förstå vilka parametrar som inverkar på risken för höftluxation medför att uppföljningsprogram för barn med CP kan optimeras, både vad gäller uppföljningsschema, val av förebyggande behandlingsmetod och tidpunkt för behandling.

Ålder, grad av funktionsnedsättning (GMFCS) och migrationsprocent (MP) är sedan tidigare kända riskfaktorer för höftluxation. Risken minskar med stigande ålder och ökar med stigande GMFCS och MP. I projektet har vi analyserat vinkeln mellan tillväxtzonen i collum femoris och femurs längsaxel (head-shaft angle (HSA)). Studien har visat att även ökad HSA är en riskfaktor för höftluxation. Ovannämnda riskfaktorer (ålder, GMFCS, MP och HSA) ligger till grund för utvecklingen av CPUP Hip Score – ett verktyg som kan användas för att räkna ut risken för höftluxation under de kommande fem åren.

Senaste forskningsoutput

M. Hermanson, G. Hägglund, Riad, J. & E. Rodby-Bousquet 2017 I : Journal of Children's Orthopaedics. 11, 4, s. 256-262 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maria Hermanson 2017 Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 73 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Maria Hermanson, Gunnar Hägglund, Riad, J. & Philippe Wagner 2015 I : Acta Orthopaedica. 86, 2, s. 229-232

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (5)