Maria StanforsProfessor, Fil dr

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

  • Economics and business, Economic Demography, Economic History, Gender

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar ekonomisk demografi och ekonomisk historia. Jag studerar
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, arbetsdelning i familjen samt bestämningsfaktorer till
familjebildning liksom samband mellan position på arbetsmarknaden och familj. Jag driver parallella
projekt som handlar om könsskillnader i arbetsmarknadsutfall förr och nu (med fokus på löner, karriär
och fackmedlemskap ); kön och tidsanvändning; familjebildning (särskilt fertilitet) och skillnader
bland utbildnings- och yrkesgrupper; preventivmedelsanvändning; samt betydelsen av partnerval
för inkomstskillnader i Europa.
I mina forskningsprojekt adresserar jag dagsaktuella frågor i moderna kontexter (Sverige, EU,
Sub-Sahara Afrika och USA) och använder storskaliga undersökningar (t ex SILC, DHS, NSFG)
och svenska registerdata. I mina historiska projekt arbetar jag med data som jag under årens
lopp har sammanställt i den s k HILMA-databasen som innehåller demografiska och socioekonomiska
uppgifter på individnivå för en mängd olika industrier och för bank- och försäkringsväsendet i
Sverige under perioden 1890-1940.
 

Undervisning

Jag undervisar framför allt på kurser på avancerad nivå, t ex Human Capital in a Historical Perspective
samt
Marriage and Fertility. Min undervisning på grundnivå är för närvarande en kurs för internationella
studenter, Work and family: Scandinavia in International Perspective.

Senaste forskningsoutput

Tobias Karlsson & Maria Stanfors 2018 jan 3 I : Feminist Economics. 24, 1, s. 114-141 28 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maria Stanfors & Jeffrey Neilson 2018 I : Journal of Marriage and Family. 80, 1, s. 80–98 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jacobs, J., Jeffrey Neilson & Maria Stanfors 2017 aug 1 Center for Economic Demography, Lund University, 34 s.(Lund Papers in Economic Demography; nr. 2017:5)

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (128)