Maria Stanfors

Professor, Fil dr

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar ekonomisk demografi och ekonomisk historia. Jag studerar
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, arbetsdelning i familjen samt bestämningsfaktorer till
familjebildning liksom samband mellan position på arbetsmarknaden och familj. Jag driver parallella
projekt som handlar om könsskillnader i arbetsmarknadsutfall förr och nu (med fokus på löner, karriär
och fackmedlemskap ); kön och tidsanvändning; familjebildning (särskilt fertilitet) och skillnader
bland utbildnings- och yrkesgrupper; preventivmedelsanvändning; samt betydelsen av partnerval
för inkomstskillnader i Europa.
I mina forskningsprojekt adresserar jag dagsaktuella frågor i moderna kontexter (Sverige, EU,
Sub-Sahara Afrika och USA) och använder storskaliga undersökningar (t ex SILC, DHS, NSFG)
och svenska registerdata. I mina historiska projekt arbetar jag med data som jag under årens
lopp har sammanställt i den s k HILMA-databasen som innehåller demografiska och socioekonomiska
uppgifter på individnivå för en mängd olika industrier och för bank- och försäkringsväsendet i
Sverige under perioden 1890-1940.
 

Undervisning

Jag undervisar framför allt på kurser på avancerad nivå, t ex Human Capital in a Historical Perspective
samt
Marriage and Fertility. Min undervisning på grundnivå är för närvarande en kurs för internationella
studenter, Work and family: Scandinavia in International Perspective.

Senaste forskningsoutput

Maria Stanfors 2017 mar 28 Stockholm: Statens Offentliga Utredningar. 221 s. (Statens offentliga utredningar; vol. 2017, nr. 28)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Maria Stanfors & Goldscheider, F. 2017 jan 11 I : Demographic Research. 36, 6, s. 173-226 54 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (121)