Marie Löwegren

Universitetslektor, Föreståndare Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • Entreprenörskap, Entrepreneurship, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Yrkesarbete

Jag är föreståndare för Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, vilket innebär att jag ansvarar för utvecklingen av Centret till en aktör som gör skillnad. I detta arbeta är medarbetarnas engagemang avgörande - min roll är att hålla samman Centret och skapa så goda förutsättningar för excellens som möjligt. 

Forskning

Min doktorsavhandling handlade om konkurrensfördelar för företag i forskningsparker, och jag har forskat något om entreprenörskapsutbildningar därefter. Idag upptar föreståndarskapet av Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship övervägande delen av min tid.

Undervisning

Jag har extensiv erfarenhet från undervisning i entreprenörskap, marknadsföring och strategi. Jag har undervisat på alla nivåer i utbildningssystemet inklusive uppdragsutbildningar och utbildningar för yrkesverksamma under nästan 15 år. Vidare har jag utvecklat ett stort antal olika kurser och program för olika fakulteter, nationaliteter och målgrupper.

Senaste forskningsoutput

Marie Löwegren, 2017, Educating Social Entrepreneurs: From Business Plan Formulation to Implementation. Miesing, P. & Aggestam, M. (red.). 1 red. New York: Business Expert Press, Vol. 2, s. 163-168 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Karlsson, T., Hans Landström & Marie Löwegren, 2011, Proceedings of the Nordic Academy of Management conference 2011.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Carlson, R., Hillevi Hemphälä, Huldt, S., Johnsson, K., Karlsson, R., Laike, T., Marie Löwegren, Thomas Lindhqvist, Luttropp, C., Allan Rasmusson, Samuelsson, L., Klas Sjöberg, Svendenius, N., Vegehall, L. & Susanne Widell, 2011, Energimyndigheten. 94 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (15)