Markus Gunneflo

Universitetslektor, Programansvarig, masterprogram i internationella mänskliga rättigheter

Forskning

Forskning inom folkrättsteori och folkrättshistoria med särskild inriktning på folkrättens våldsreglering, internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter och migrationsrätt. 

Undervisning

Undervisar i allmän folkrätt, internationella mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Jag är programansvarig för Juridiska fakultetens masterprogram i internationella mänskliga rättigheter där jag även är kursföreståndare för två obligatoriska kurser. Jag har även undervisning på juristprogrammet, institutionen för freds- och konfliktvetenskap, Centrum för genusvetenskap och det tvärvetenskapliga programmet i mänskliga rättigheter på Historiska institutionen. 

Senaste forskningsoutput

Markus Gunneflo, 2019 okt 9, 7 s.Middle East Institute (MEI)

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Markus Gunneflo, 2017 apr 12

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputWebbpublikation/webbsajt

Markus Gunneflo, 2016 nov 18

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (39)