Märta Walliniusknuten till universitetet, Med.dr., Leg. psykolog, Med.dr., Psykologprogrammet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri
  • Psykologi
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Beroendelära
  • Neurovetenskaper
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Nyckelord

  • våld, psykisk ohälsa, tidig prevention, kriminalitet

Forskning

Märtas forskning handlar om olika faktorer som ligger bakom ett återkommande kriminellt och våldsamt beteende, med särskilt fokus på det som kan vara till nytta i det praktiska arbetet med att förebygga och behandla kriminellt och våldsamt beteende. Särskilda intresseområden är tidig prevention av kriminalitet och våld, behandlingsinsatser riktade mot våldsamt och kriminellt beteende, samt risk- och skyddsfaktorer för upprepat våldsamt beteende.

Yrkesarbete

Märta har mångårig erfarenhet av att arbeta som psykolog inom kriminalvård och rättspsykiatri med personer med våldsamt och kriminellt beteende, ofta i kombination med olika former av svår psykisk ohälsa och sociala problem. Hon har alltid varit engagerad i metodutveckling och har bl.a. utvecklat en metod för kombinerad våldsriskscreening och riskhantering samt implementerat en strukturerad riskhanteringsplan för hantering av våldsrisk hos patienter inom rättspsykiatrin i Region Skåne. Märta har även översatt metoder från engelska till svenska, såsom en manual för bedömning av skyddsfaktorer mot våldsbrott, SAPROF, och ett självrapporteringsinstrument av externaliserande beteenden och ohälsa, Externalizing Spectrum Inventory - Brief Form.

Undervisning

Märta är en flitigt anlitad föreläsare åt bl.a. universitet, sjukvården, polisen, socialtjänsten och skolverksamheter inom områdena psykisk ohälsa, våld och kriminalitet samt preventiva insatser.

Senaste forskningsoutput

Natalie Laporte, Ozolins, A., Sofie Westling, Åsa Westrin, Billstedt, E., Björn Hofvander & Märta Wallinius 2017 aug 17 I : PLoS ONE. 12, 8, e0182258

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sjödin, A-K., Märta Wallinius, Billstedt, E., Björn Hofvander & Nilsson, T. 2017 jul I : European Journal of Psychology Applied to Legal Context. 9, 2, s. 83-91 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (17)