Martin Dribe

Professor, FD

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Samhällsvetenskap
  • Ekonomisk historia
  • Övrig annan samhällsvetenskap

Nyckelord

  • demografi

Forskning

Jag är professor i ekonomisk historia med särskild inriktning på ekonomisk demografi och föreståndare för Centrum för ekonomisk demografi. Min forskning behandlar ekonomisk demografi i ett historiskt perspektiv och täcker mortalitet, fruktsamhet, migration, parbildning och social rörlighet. Forskningen har publicerats i de ledande tidskrifterna i demografi och ekonomisk historia. Merparten av min forskning baseras på longitudinella individdata och jag är för närvarande ansvarig för Skånes ekonomisk-demografiska databas och leder även forskningsprogrammet En industristads uppgång och fall: Landskrona befolkningsstudie (Riksbankens Jubileumsfond, 2016-2022).

Jag har undevisat i ekonomisk historia och demografi på alla nivåer men är för närvarande mest involverad på master- och forskarutbildningsnivå. Jag handleder också doktorander i ekonomisk historia men inrikting på ekonomisk demografi.

Senaste forskningsoutput

Martin Dribe & Nystedt, P. 2017 sep I : Social Forces. 96, 1, s. 239-264 26 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Martin Dribe, Mats Olsson & Patrick Svensson 2017 maj I : Economic History Review. 70, 2, s. 483-508 26 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Martin Dribe, Breschi, M., Gagnon, A., Gauvreau, D., Hanson, H. A., Maloney, T. N., Mazzoni, S., Molitoris, J., Pozzi, L., Smith, K. R. & Vézina, H. 2017 jan 2 I : Population Studies. 71, 1, s. 3-21 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (138)