Martin ÖnnerforsDoktorand, Forskarstuderande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

Forskning

Mitt forskningsintresse ligger inom exponering och ohälsa, och spänner över såväl historiska som nutida perioder. Mer specifikt undersöker jag mortalitet i vattenburna sjukdomar i svenska städer på 1800- och 1900-talet, och hur denna påverkas av allmänna investeringar i hälsoinfrastruktur. Den moderna delen av min forskning behandlar hälsoutfall från kemikalieexponering via vatten i 1900- och 2000-talets Sverige.

Preliminär titel för min avhandling är ”Environmental exposure over space and time”, och min huvudhandledare är professor Kirk Scott. Jag planerar att disputera under 2020.  

Undervisning

Senaste forskningsoutput

Martin Önnerfors 2016 Lund: Department of Economic History, Lund University. 59 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

MARTIN ÖNNERFORS 2015 Lund: Department of Economic History, Lund University. 42 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

Visa alla (3)