Mats Dahl

Universitetslektor

Forskning

Minne och beslutsfattande

Mitt forskningsintresse rör sig kring olika aspekter av minne och beslutsfattande.

Grundforskningsorienterade som exempelvis hur olika typer emotionella stimuli påverkar minnet och de beslut vi fattar generellt, igenkänning av röster, minne för dofter, etc.
Tillämpade aspekter av minne och beslutsfattande, främst inom forensisk psykologi. Exempel på detta är, olika aspekter av vittnens minnesbehållning, såväl visuella, som auditiva, vapenfokuseringseffekten, igenkänning av rörelse, samt beslutsfattande under stress.

Senaste forskningsoutput

Sverker Sikström, Hellman, J., Mats Dahl, Georg Stenberg & Johansson, M. 2018 I : Cognitive Processing.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mats Dahl, Allwood, C. M., Scimone, B. & Rennemark, M. 2015 I : Psychology, Crime and Law. 21, 8, s. 764-775

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (9)