Mats Tjernberg

Professor,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Fåmansföretag, Skatterättslig tolkning, Cross border leasing, Skatterätt

Forskning

Min forskning är i huvdsak inriktad på skatterätt, närmare bestämt skatterättslig lagtokning och beskattning av fåmansföretag, men också på skatter och sociala förmåner för migranter. Jag leder för närvarande projektet Ömsesidiga rättsliga och ekonomiska förutsättningar för lyckad integration, finansierat av Familjen Kamprads stiftelse. Min avhandling handlade om beskattning av fåmansaktiebolag. Jag har också forskat om crossborder leasing, beskattning i Öresundsregionen och taxeringsprocessen i Norden. Jag har tidigare lett forskningsprojekt finansierade av Instituet för rättsvetenskaplig forskning, SIEPS samt Ragnar och Torsten Söderbergs stiftelser.

Jag har handlett fem doktorander till disputation. Jag har opponerat vid fyra disputationer i Stockholm och Uppsala. Jag har vid tre tillfällen varit ledamot i betygsnämnder vid Århus universitet i Danmark.

Jag har varit peer reviewer för Nordic Tax Journal, Skattenytts Akademiska årsskrift och Retfeard.

Jag är styrelseledamot i TOR/Skattenytts forskningsstiftelse, och har 1999-2009 varit sekretare där samt VD för Skattenytt Förlag AB.

Jag har deltagit i Lunds universitets projekt med populärvetenskapliga föredrag på bibliotek i Skåne, samt hållit föredrag inom ramen för Lunds universitets Jubileumskurs (350 år) under rubriken "Hur aggressivt får man skatteplanera". Jag har också hållit rotary-föredrag i Lund och Båstad. Jag har publicerat debattartiklar i Svenska Dagbladet, Dagens industri och Sydsvenska dagbladet.

Undervisning

Jag undervisar på juristprogrammet i Lund, på både grundnivå och avancerad nivå. Min undervsiningskompetens är bred och omfattar både nationell oh internationell skatterätt, särskilt skatterättslig tolkning och beskattning av fåmansföretag. Jag handleder examensarbeten på juristprogrammet och mastersprogrammet i europeisk och internationell skatterätt.

Jag har varit studierektor med ansvar för pedagogiska frågor vid fakulteten och studierektor för forskarutbidlningen.

2009-2011 var jag prefekt vid Juridiska institutionen.

Senaste forskningsoutput

Mats Tjernberg, 2018 apr 26, I : Skattenytt. 2018, 5, s. 207-221

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mats Tjernberg, 2018 jan 3, 1 red. Iustus förlag. 152 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Mats Tjernberg, 2017 sep 13, Festskrift till Christina Moëll. Tjernberg, M., Rendahl, P. & Wenander, H. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund, s. 437-447 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (57)