Mattias Tranberg

Doktorand, Psykolog, Psykologexamen

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Cancer och onkologi
  • Annan klinisk medicin

Nyckelord

Yrkesarbete

PTP-psykolog på Cancerrehab, SUS

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsområden är kommunikation och empati i läkar-patientrelationen med fokus på svåra samtal (diagnos, prognos, brytpunktssamtal och samtal rörande livets slutskede).

Senaste forskningsoutput

Mattias Tranberg 2016 jan 15 47 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

Danielsson, A., Dahlstrand, H., Edvinsson, F., Mattias Tranberg, Wrangsjö, A. & Carl Johan Fürst 2016 I : Lakartidningen. 113, 47

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)