Max Liljefors

Professor

Forskning

Jag har nyligen påbörjat ett projekt med namnet Konst och förvandling (Art and Transformation).

Projektets syfte är att fördjupa förståelsen av en existentiell sida av vår relation till konsten: hur konsten åstadkommer inre förvandling i betraktaren och/eller utövaren. Det kan handla om estetiska erfarenheter som genomgripande förändrar förhållandet till världen, eller om den "transfiguration av det vardagliga" (Arthur Danto) som är central i den institutionella konstteorin, eller åter andra sätt som relationen jag-värld förvandlas genom det estetiska eller konsten. Begreppet "unselfing", när ”jagets murar faller”, myntat av filosofen och författaren Iris Murdoch, är viktigt för projektet.

I övrigt rör sig min forskning framför allt inom tre områden.

Det första är ”visuell historiografi”, hur historiemedvetande påverkas av och uttrycks i konst och visuell kultur.

Det andra är hur bilder av människokroppens inre, från anatomi till biomedicin, uttrycker och påverkar föreställningar om människan som biologisk organism, existentiellt väsen och samhällsvarelse.

Det tredje området är performativitet och kreativitet, i synnerhet i skärningspunkten mellan konsten och lagen.

Min forskning drivs av en fascination inför hur människan skapar betydelser och meningsfullhet genom att se på och avbilda världen på olika sätt. Men också hur den materiella världen behåller en stumhet inför människans försök att begripa den - glappet mellan mening och materia, namn och kropp. Jag har haft mycket tvärvetenskapliga samarbeten, med historiker, etnologer, jurister och biomedicinare.

Senaste forskningsoutput

Max Liljefors 2016 Historiens hemvist: Vol. 3. Minne, medier och materialitet. Hegardt, J. & Lundemo, T. (red.). Stockholm: Makadam förlag, s. 299-327 29 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Max Liljefors 2016 Global Bodies in Gray Zones: Health, Hope, Biotechnology. Lundin, S., Petersen, M. N., Kroløkke, C. & Muller, E. (red.). Stellenbosch: Sun Media Stellenbosch, s. 139-163 25 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Max Liljefors & Lila Lee-Morrison 2015 Socioaesthetics. Ambience – Imaginary. Anders, M. & Frederik, T. (red.). Brill Academic Publishers, Vol. 19, s. 53-72

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (58)