Mia Rönnmar

Professor, The 7th SUHF HeLP leadership programme , Morgondagens forskningsledare’, ett tvärvetenskapligt ledarskapsprogram, ‘Academic Traineeship’, a postdoctoral interdisciplinary career development programme, Lektor, Juris doktor, Juristexamen, Professor

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Juridik

Nyckelord

  • Civilrätt, Arbetsrätt, Komparativ rätt, EU-rätt, Industrial relations

Forskning

Jag är dekan och professor i civilrätt och verksam som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten. Mina forskningsområden omfattar huvudsakligen svensk arbetsrätt, komparativ arbetsrätt och arbetsrätt och industrial relations på EU och Europanivå. I min forskning tillämpar jag rättsdogmatiska, komparativa och tvärdisciplinära/samhällsvetenskapligt inriktade angreppssätt. Jag har stor erfarenhet av interdisciplinärt, internationellt och komparativt forskningssamarbete med arbetsrätts- och industrial relations-forskare från ledande internationella universitet, och har en omfattande publikationslista som omfattar monografier, antologier, bokkapitel och artiklar i internationella och nationella tidskrifter. Jag har varit gästforskare vid bl.a. London School of Economics, European University Institute och Sydney Law School. Jag är President-Elect för the International Labour and Employment Relations Association (ILERA), och tidigare Editor-in-Chief för the International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. Jag är också medlem i Normaprogrammet vid den Juridiska fakulteten.
Inom ramen för Normas äldrerättsliga forskningsmiljö, finansierad av Ragnar Söderbergs stiftelse och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, driver jag ett forskningsprojekt rörande ”Flexicurity and the Legal Position of the Elderly’. Äldre arbetstagare, anställningsskydd, flexibelt arbete och förbud mot åldersdiskriminering är i fokus. I det här sammanhanget har jag och professor Ann Numhauser-Henning koordinerat ett stort komparativt forskningsprojekt om åldersdiskriminering och arbetsrätt, som har resulterat i en antologi (”Age Discrimination and Labour Law. Comparative and Conceptual Perspectives in the EU and Beyond”, Kluwer Law International, 2015).

Undervisning

Jag har ett stort intresse för undervisning och pedagogiska frågor, och undervisar i arbetsrätt på grund- och avancerad nivå på juristprogrammet, särskilt på kurserna Civilrättens sociala dimension och Individuell arbetsrätt. Jag har gästföreläst vid andra universitet i Sverige och utomlands, och exempelvis hållit en kurs i internationell och komparativ arbetsrätt på Sydney Law School. Jag handleder också examensarbeten i arbetsrätt. Jag är handledare till Ida Hellberg, Andrea Iossa och Niklas Selberg, doktorander i arbetsrätt, och har varit biträdande handledare till Annika Berg (doktor i arbetsrätt 2008) och Emma Holm (doktor i EU-rätt 2011).

Samverkan

Att samverka med det omgivande samhället är en av universitetets viktiga uppgifter, och ett sätt att vidareutveckla forskning och utbildning. Genom åren har jag utvecklat omfattande och goda kontakter med praktiskt verksamma arbetsrättsjurister och arbetsmarknadsexperter i Sverige och internationellt, såsom arbetsmarknadens parter, domare, advokater och tjänstemän – exempelvis genom mitt engagemang i the International Labour and Employment Relations Association (ILERA), som President-Elect för den internationella organisationen och ledamot av styrelsen för svenska ILERA, och styrelsen för den svenska avdelningen av the International Society for Labour Law and Social Security (ISLLSS) (Arbetsrättsliga föreningen). Jag utför regelbundet expertarbete för svenska och internationella myndigheter och organisationer, inklusive den Europeiska kommissionen, föreläser för arbetsmarknadsparter, advokater och domare, i Sverige och internationellt, och har blivit citerad av EU-domstolen och den svenska Arbetsdomstolen.

Utvald forskningsoutput

Mia Rönnmar (red.) & Ann Numhauser-Henning (red.) 2015 Kluwer. 482 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Mia Rönnmar 2014 iNGenBar. 42 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Mia Rönnmar 2014 (Accepted/In press) EU law in the member states: Viking, Laval and beyond. Freedland, M. & Prassl, J. (red.). Hart Publishing Ltd

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Mia Rönnmar (red.) & Ann Numhauser-Henning (red.) 2013 Hart Publishing Ltd.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Mia Rönnmar (red.) 2011 Hart Publishing Ltd. (Swedish Studies in European Law; vol. 4)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Mia Rönnmar (red.) 2008 Kluwer. 314 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Mia Rönnmar 2008 Cambridge Yearbook of European Legal Studies. Barnard, C. (red.). Hart Publishing Ltd, Vol. 10, s. 493-523

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Mia Rönnmar 2004 Juristförlaget i Lund. 432 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (97)