Nicklas Guldåker

Universitetslektor, Tidigare namn: Nicklas Olofsson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi
  • Social och ekonomisk geografi

Forskning

Nicklas Guldåker är forskare och lärare i ämnet kulturgeografi. Hans  forskning ligger inom fältet katastrof- och riskhantering med särskild inriktning mot medborgar- och hushållsperspektiv, metoder för risk och sårbarhetsanalys, bränder och andra sociala risker samt, geovisualisering och  rumslig analys med stöd av geografiska informationssystem (GIS).

Senaste forskningsoutput

Nicklas Guldåker, Per-Olof, H., Nilsson, J. & Tykesson, M., 2018 mar 11, Malmö universitet och Lunds universitet: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 73 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Arvidsson, B., Jonas Johansson, Nicklas Guldåker & Linn Svegrup, 2018, Proceedings of the 5th IAHR EUROPE CONGRESS: New Challenges in Hydraulic Research and Engineering. Armanini, A. & Nucci, E. (red.). The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), s. 387-388

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

RASMUSSON, MARKUS., Nicklas Guldåker, Hallin, P-O., Bright, J., Dittrich, Y., Dobner, S., Mack, L. & Voigt, C., 2017, UrbanData2Decide, SYNYO. 44 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (47)