Niklas Arvidsson

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • aktiebolagsrätt, associationsrätt, avtalsrätt, fordringsrätt, entreprenadrätt

Forskning

Min forskning avser huvudsakligen förmögenhetsrättens och associationsrättens områden, särskilt aktiebolagsrätt, allmän avtalsrätt, fordringsrätt och entreprenadrätt. Min doktorsavhandling handlar om aktieägaravtal och deras civilrättsliga verkningar. För närvarande skriver jag tillsammans med Per Samuelsson en bok om konsumententreprenader samt, tillsammans med Johan Adestam, en analytiskt orienterad kommentar till skuldebrevslagen.  

Senaste forskningsoutput

Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2018 sep 18, Norstedts Juridik AB. 261 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2018 aug 31, Festskrift till Stefan Lindskog. Jure, s. 15-26

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Birgitta Nyström, Niklas Arvidsson & Boel Flodgren, 2017 aug 18, 1:1 red. Stockholm: Wolters Kluwer. 341 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (21)