Nils-Eric Sahlin

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk etik

Forskning

Jag är professor i medicinsk etik vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och tidigare professor i teoretisk filosofi vid samma universitet.

Jag disputerade 1984 på avhandlingen Secondary Levels in Decision Making. Min forskning inriktar sig på frågor som rör rationellt och mänskligt beslutsfattande under osäkerhet. Men jag har också skrivit uppsatser inom flertalet av filosofins huvudområden och arbetat inom områden som tangerar juridik och kognitiv psykologi.

Jag har särskilt intresserat mig för den brittiske filosofen Frank Plumpton Ramseys filosofi. Förutom monografin The Philosophy of F.P. Ramsey (Cambridge 1990) och ett flertal uppsatser i ämnet har jag även redigerat och givit ut några av Ramseys efterlämnade arbeten.

”Vad är kreativitet?” och ”Hur skapar man kreativa miljöer?” är två frågor Sahlin skrivit om. Ett recept på hur man skapar kreativa miljöer finns på min privata hemsida.

Sahlin är ledamot av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Senaste forskningsoutput

Anttila, S., Johannes Persson, Niklas Vareman & Nils-Eric Sahlin, 2018 okt 20, (Accepted/In press) I : Journal of Risk Research.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Göran Hermerén & Nils-Eric Sahlin, 2018 jun 12, Läkartidningen, 2018:115:E6DU, 24

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Nils-Eric Sahlin, 2018 maj 30

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputWebbpublikation/webbsajt

Visa alla (183)