Nina Ernst

knuten till universitetet, Filosofie Masterexamen, Gymnasielärarexamen svenska/engelska

Forskning

Avhandlingens titel är Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige och disputationsdatum är den 21 oktober 2017. Mitt avhandlingsarbete undersöker den grafiska självbiografin i samtiden. Historik och framväxt i ett internationellt perspektiv klarläggs för att de svenska materialet ska kunna placeras i en kontext. Huvudsakligen belyses en svensk korpus i ett längre analyskapitel där tematiken i undersökningsmaterialet kartläggs, men framför allt dess seriespecifika och narrativa berättarstrategier. Utblickar görs också mot internationella motsvarigheter. I avhandlingens andra del görs fördjupade fallstudier av Malin Billers, Mats Jonssons och Simon Gärdenfors grafiska självbiografier.