Oskar Larsson Ivanov

Universitetslektor

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Infrastrukturteknik
  • Husbyggnad
  • Annan samhällsbyggnadsteknik

Forskning

Mitt främsta forskningsintresse gäller klimatrelaterade laster på byggnader och infrastruktur, ett område där jag gjorde min doktorsavhandling. Inom detta område har jag hittills främst fokuserat på effekter av temperaturlaster på betongkonstruktioner, där ett aktuellt projekt har fokus på att hitta praktiskt tillämpbara metoder för att inkludera temperatureffekter i avancerade dimensioneringsverktyg. I ett nytt forskningsprojekt kommer effekter av klimatförändringar på klimatrelaterade laster och våra dimensioneringsprinciper att studeras tillsammans med forskare från Rossby Centre, SMHI. Detta är ett stort personligt intresseområde där jag tror min huvudsakliga forskning kommer att vara i framtiden. Jag har också utfört forskning om klimatpåverkan på korrosion i murade fasader och är för närvarande involverad i ett projekt om bedömning av kvarvarande bärförmåga i korroderade betongkonstruktioner.

Ett annat intresse är tillämpningen av probabilistiska metoder och hur detta kan användas i nya områden. Ett exempel är ett projekt där vi studerar möjligheterna att använda sådana metoder för att hantera osäkerheter i beräkningar av miljöpåverkan från byggnation.

Senaste forskningsoutput

Erik Gottsäter, Oskar Larsson, Roberto Crocetti, Miklós Molnár & Plos, M. 2017 apr 8 Structures Congress 2017: Bridges and Transportation Structures : Selected Papers from the Structures Congress 2017. American Society of Civil Engineers (ASCE), s. 326-339

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferenspaper i proceeding

Erik Gottsäter, Oskar Larsson, Miklós Molnár, Roberto Crocetti, Nilenius, F. & Plos, M. 2017 I : Engineering Structures. 143, s. 219-231 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carlsson, D., Oskar Larsson & Eva Frühwald Hansson 2017 Bygg och teknik, 2017, 4, s. 30-33 4 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel

Visa alla (28)