Oskar Larsson Ivanov

Universitetslektor

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Infrastrukturteknik
  • Husbyggnad
  • Annan samhällsbyggnadsteknik

Forskning

Mitt främsta forskningsintresse gäller klimatrelaterade laster på byggnader och infrastruktur, ett område där jag gjorde min doktorsavhandling. Inom detta område har jag hittills främst fokuserat på effekter av temperaturlaster på betongkonstruktioner, där ett aktuellt projekt har fokus på att hitta praktiskt tillämpbara metoder för att inkludera temperatureffekter i avancerade dimensioneringsverktyg. I ett nytt forskningsprojekt kommer effekter av klimatförändringar på klimatrelaterade laster och våra dimensioneringsprinciper att studeras tillsammans med forskare från Rossby Centre, SMHI. Detta är ett stort personligt intresseområde där jag tror min huvudsakliga forskning kommer att vara i framtiden. Jag har också utfört forskning om klimatpåverkan på korrosion i murade fasader och är för närvarande involverad i ett projekt om bedömning av kvarvarande bärförmåga i korroderade betongkonstruktioner.

Ett annat intresse är tillämpningen av probabilistiska metoder och hur detta kan användas i nya områden. Ett exempel är ett projekt där vi studerar möjligheterna att använda sådana metoder för att hantera osäkerheter i beräkningar av miljöpåverkan från byggnation.

Senaste forskningsoutput

Erik Gottsäter, Oskar Larsson Ivanov, Roberto Crocetti, Miklós Molnár & Plos, M. 2017 apr 8 Structures Congress 2017: Bridges and Transportation Structures : Selected Papers from the Structures Congress 2017. American Society of Civil Engineers (ASCE), s. 326-339

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Blomfors, M., Lundgren, K., Oskar Larsson Ivanov, Honfi, D. & Zandi, K. 2017 High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet - Proceedings of the 2017 fib Symposium. Springer International Publishing, s. 1793-1803 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Blomfors, M., Zandi, K., Lundgren, K., Oskar Larsson Ivanov & Honfi, D. 2017 Nordic Concrete Research: Proceedings of the XXIII Nordic Concrete Research Symposium, Aalborg, Denmark, 21-23 August, 2017. Tange Hasholt, M. (red.). Oslo: Norsk Betongforening, s. 245-248

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (30)