Oskar Larsson Ivanov

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infrastrukturteknik
  • Husbyggnad
  • Annan samhällsbyggnadsteknik

Forskning

Mitt främsta forskningsintresse gäller klimatrelaterade laster på byggnader och infrastruktur, ett område där jag gjorde min doktorsavhandling. Inom detta område har jag hittills främst fokuserat på effekter av temperaturlaster på betongkonstruktioner, där ett aktuellt projekt har fokus på att hitta praktiskt tillämpbara metoder för att inkludera temperatureffekter i avancerade dimensioneringsverktyg. I ett nytt forskningsprojekt kommer effekter av klimatförändringar på klimatrelaterade laster och våra dimensioneringsprinciper att studeras tillsammans med forskare från Rossby Centre, SMHI. Detta är ett stort personligt intresseområde där jag tror min huvudsakliga forskning kommer att vara i framtiden. Jag har också utfört forskning om klimatpåverkan på korrosion i murade fasader och är för närvarande involverad i ett projekt om bedömning av kvarvarande bärförmåga i korroderade betongkonstruktioner.

Ett annat intresse är tillämpningen av probabilistiska metoder och hur detta kan användas i nya områden. Ett exempel är ett projekt där vi studerar möjligheterna att använda beslutsteori för att kunna ge stöd åt tillståndsbedömningar och underhåll av broar.

Senaste forskningsoutput

Erik Gottsäter, Oskar Larsson Ivanov, Miklós Molnár & Plos, M., 2018 aug 8, I : Structures. 15, s. 341-348

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Oskar Larsson Ivanov, Honfi, D. & Stripple, H., 2018 maj 3, Lunds tekniska högskola, Avdelningen för konstruktionsteknik. 58 s. (TVBK; nr. 3070)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Leander, J., Honfi, D., Oskar Larsson Ivanov & Ivar Björnsson, 2018, I : Engineering Failure Analysis. 91, s. 306-314

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (34)