Patrik Midlöv

Professor, distriktiktsläkare, Med dr

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Allmän medicin
  • Kardiologi
  • Geriatrik
  • Farmakologi och toxikologi

Nyckelord

  • eHälsa, Telemedicin, Allmänmedicin, Sjukhem

Forskning

Min forskning har tidigare fokuserat på läkemedelsrelaterade problem hos äldre. Detta var även ämnet för min avhandling.Efter min disputatoon har forskningen breddats till forskning om äldre i allmänhet samt forskning inom kardiovaskulära sjukdomar i primärvården. I denna forskaning samarbetar jag med kollegor inom Lunds Universitet men även Linköpings, Göteborgs och Tromsö Universitet liksom The George Institute for Global Health i Sydney. Jag använder olika typer av design och metoder tex. register- och interventionsstudier Exempel på randomiserade kontrollerade studier gäller behandling av högt blodtryck med personcentrerad vård eller effekt av läkemedelsgenomgångar.

Ett annat viktigt forskningsområde är eHälsa. Pågående studier inkluderar forskning inom telemedicin, digitala beslutstöd, artificiell intelligens, självmonitorering av kroniska sjukdomar. Studierna inom eHälsa bedrivs i primärvården.

Senaste forskningsoutput

Westerlind, B., Östgren, C. J., Sigvard Mölstad, Patrik Midlöv & Hägg, S., 2018 okt 19, I : Aging clinical and experimental research. 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (109)