Pelle Söderström

Forskare, Kandidatexamen, Masterexamen

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Nyckelord

Forskning

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag hur prosodi bearbetas i hjärnan, med särskilt fokus på de svenska ordaccenterna. Det finns två ordaccenter i svenska: ’accent 1’ och ’accent 2’. I centralsvenska dialekter realiseras accent 1 som en låg ton på den betonade vokalen i ett ord, medan accent 2 realiseras som en hög ton. Alla svenska ord har en ordaccent, och det finns en produktiv tongrammatisk koppling mellan suffix (ändelser) och ordaccenter. På detta vis kopplas t.ex. singularissuffixet -en till accent 1 (t.ex. 'båten') på ordstammen medan pluralissuffixet -ar är kopplat till accent 2 (t.ex. 'båtar'). Ordaccenterna är därför ett bra hjälpmedel när man vill studera förutsägelser av grammatiska strukturer. Kopplingen mellan ordaccenter och ändelser låter oss titta närmare på språkbearbetning och hur språkligt material kan aktiveras i förväg med hjälp av ledtrådar till ett ords struktur.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (23)