Per Möller

knuten till universitetet, , , , Director of Studies, Geology, ,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Geovetenskap och miljövetenskap
  • Geologi

Nyckelord

  • Naturvetenskap

Forskning

 

Sedan 1:a januari 2017 är jag officiellt pensionerad, så korrekt titel får väl anses vara Professor Emeritus. Men inte så mycket kommer att ändras vad avser min forskning. Jag kommer fortsatta vara verksam som forskare och handledare i två av forskargrupperna inom Kvartärgeologi vid Geologiska institutionen; (1) Glaciala processer, sediment och landformer och (2) Rekonstruktion av kvartära miljöer i arktiska/subarktiska områden - paleoglaciologi och paleoklimatologi. Mycket av mitt hjärta ligger i polarforskningen som jag bedrivit sedan 1989 på Grönland, Svalbard, Sibirien och Antarktis. Mer om mina expeditioner kan hittas på: (http://www.geol.lu.se/personal/prm/eng/expeditioner_sv.htm)

 

 

 

Pågående forskning har under senaste åren och för kommande år centrerats kring (i) bildningen av drumliner i södra Sverige (och helt allmänt det glaciala landskapets bildning) och, (ii) glacial utvecklings- och miljöhistoria i syd-Skandinavien under perioden före det senaste istidsmaximat (perioden 50-30,000 år sedan, syreisotopstadium (MIS) 3). Ett nytt projekt som jag också är involverad i började 2015; ett EU / Marie Curie projekt kallat MICROWINE (http://microwine.eu/), som leds från Danmark. 15 nyanställda doktorander försöker vetenskapligt definiera vad begreppet 'terroir' är när det gäller vin och vinframställning.

Nyheter och aktiviteter:

 

Oktober 2018: Föreläsning i en vecka på UNIS i Longyearbyen, Svalbard, om Sibirisk glaciationshistoria på kursen "Arctic glacial and climate history".

 

Augusti, 2018: Startade upp förundersökningar i Siljanområdet för ett kommande projekt: kvartärgeologisk utveckling från deglaciation till nutid. Projektet syftar till att förstå utvecklingen i samband med senaste isavsmältningen och relationer till baltiska sänkans vatten för högsta kustlinjen i området (Ancylus-sjön), samt hur Siljansbäckenen isolerats och hur den följande sjöutvecklingen sett ut. I augusti startade jag upp med morfologisk kontroll av LiDAR-kartering samt kartering av Orsasjön bottentopografi med så kallad 'multibeam'-kartering samt sedimentlagerföljderans utbredning med 'sub-bottom profiling'. Projektansökan för kommande borrningsprogram är inlämnad.

 

Juni, 2018: Ett specialnummer av GFF är ägnat drumliner: "Drumlin formation: a mystery or not". Detta är det publicerade resultatet (7 artiklar) från den konferens vi höll vid institutionen för att 'ära mig' med anledning av min pensionering (har jag inte märkt mycket av) den 1.a januari, 2017. GFF-numret hittas på länken: https://www.tandfonline.com/toc/sgff20/140/2?nav=tocList

 

Juni, 2018: MicroWine 2-dagars konferens i Bordeaux, Frankrike. MicroWine är ett EU/’Marie Currie network program’, med 15 phd-studenter som förväntas ha sina avhandlingar klara vintern 2018/2019. Vår student Rui Santini, handledd av Kurt Kjaer (Geologiskt Museum, Köpenhamn) och mig, presenterade våra vingårdsstudier från Australien, Spanien och Danmark.

 

April, 2018: Sista 'Past Gateways'-mötet, anordnat av University of Durham, England, under 4 dagar i vackert vårväder. Och Durham är en fantastisk universitetsstad! Tre dagas föredrag om Arktisk kvartärgeologi (mitt var om Taimyrhalvöns (Sibirien) glaciala historia) och en dags exkursion över vackra drumlinfält runt Penninska bergen.

 

Januari, 2018: Nordiskt Geologiskt Vintermöte, Köpenhamn, Danmark. En 3dagars konferens främst samlande nordiska geologer över hela ämnesfältet.

 

 

 

December, 2017: AGU (American Geophysical Union) i New Orleans, USA. Samlande cirka 21 000 geologer.

 

Augusti 2017: Fältarbete på Sjaellands Odde, Danmark. Borrning för upptagning av sedimentsekvenser på vingården Örnberg för MICROWINE-projektet.

 

Maj 2017: Ett mini-symposium och exkursion på temat " The Beauty of Drumlins and the Mystery of their Genesis " som andordades på Geologiska institutionen med anledning av min pensionering. Kollegor kom från Kanada, USA, Storbritannien, Norge, Danmark och Sverige för att hålla inspirerande föredrag på ovanstående tema och vi hade en trevlig exkursion till Småland under fantastiskt vårvädret.

 

April 2017: Presentation av forskningsresultat från mitt SGU-finansierade projekt 'A glacial-geologic enigma: ice streams over south Scandinavia and no ice in the north. Is this a possible scenario?' vid det årliga FoU-seminariet vid SGU i Uppsala.

 

September 2016: Fältarbete i Ribera del Duero, Spanien. Borrning för upptagning av sedimentsekvenser i Dominio de Pingus vingårdar för MICROWINE-projektet.

 

 

 

Augusti 2016: Borrning av 25-50 m djupa sedimentsekvenser i Småland (ligger i åldersspannet 50,000-25,000 år sedan, således före det senaste istidsmaximat), SGU-finansierat treårs-projekt.

Maj 2016: Pris för 'GFF Best article award 2015' för Möller & Dowling, 2015: The importance of thermal boundary transitions on glacial geomorphology; mapping of ribbed/hummocky moraine and streamlined terrain from LiDAR, over Småland, South Sweden. GFF 137, 252–283. Länk: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11035897.2016.1183412#aHR0cDovL3d3dy50YW5kZm9ubGluZS5jb20vZG9pL3BkZi8xMC4xMDgwLzExMDM1ODk3LjIwMTYuMTE4MzQxMkBAQDA=

 

 

 

April 2016: Presentation vid EGU General Assembly, Wien, med ett föredrag med titeln "On the issue of equifinallity in glacial geomorphology".

Mars 2016: Fältarbete i Margaret River Valley, West Australia. Borrning i sedimentsekvenser i Vasse Felix Estate för MICROWINE-projektet.

Februari 2016: En sorts delavslut av vårt drumlinprojekt för södra Sverige med disputationen av Tom Dowling med en avhandling som består av 6 drumlinrelaterade artiklar.  (https://lup.lub.lu.se/search/publication/402a85a7-7827-43ed-85f6-36a88b2022de)
 
Mars 2015: Vår artikel om mammututdöende publicerades i Nature (Willerslev et al., 2015: Fifty thousand years of Arctic vegetation and megafauna diet, Nature 506, 47-51). I samband med detta en intervju där jag leker David Attenbourogh. Länk: https://www.youtube.com/watch?v=TjOXGvka2vs&feature=youtu.be

 

November 2015: Två veckor borrning med LTH-lokaliserade, VR-finansierade "Infrastrukturborriggen" i 100 m djupa så kallade Alnarpssediment i södra Skåne - med mycket dåliga resultat på grund av tekniska problem. SGU-finansierat tre årsprojekt.

 

Mars 2014: Fältarbete i Eldslandet, södra spetsen av Sydamerika. Borrning i sjöbassänger längs Beagel-kanalen för havsyterekonstruktion sedan senaste istidsmaximat.

Juli till Augusti 2012: Expedition till Tajmyrhalvön, Arktiska Sibirien. Expeditionsblogg kan ses på: http://www.geol.lu.se/personal/prm/Blogg_Taymyr_2012.htm.

Juli till Augusti 2010: Expedition till Tajmyrhalvön, Arktiska Sibirien. Expeditionsblogg kan ses på: http://www.geol.lu.se/personal/prm/Blogg_Taymyr_2010.htm.

 

 

Undervisning

Som av facket glacialgeolog har jag undervisat om glaciala sediment och landformer samt glacial utvecklingshistoria. Det har också blivit undervisning i tilllämpade aspekter på kvartärgeologin som hydrogeologi, byggnadsgeologi och naturresursgeologi. Under 2017, trots min pensionering, var det undervisning som vanligt. I maj 2018 har min efterträdare, Sven Lukas, tillträtt, och jag kan trappa ner. Jag kommer dock att hålla en del fältundervisning under hösten 2018

Senaste forskningsoutput

Per Möller & Dowling, T., 2018 maj 15, I : GFF. 140, 2, s. 106-135 31 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Schomacker, A., Johnson, M. D. & Per Möller, 2018 apr 3, I : GFF. 140, 2, s. 91-92 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Flindt, A-C., Helena Alexanderson, Benediktsson, I. Ö. & Per Möller, 2018 jan 11, I : Boreas. 47, 3, s. 711-737

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (58)