Peter Gustafsson

Universitetsadjunkt

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Sannolikhetsteori och statistik
  • Företagsekonomi

Forskning

Sampling under restriktion, speciellt cirkulära statistiska metoder och fördelningar. Jag har i min forskning inriktat mig på beräkningstekniken av fördelningarna för olika cirkulära slumpvariabler vilka i grunden kan definieras som integraler av olika funktioner av Besselfunktioner i flera dimensioner. Jag har håller också på med att utveckla statistiska modeller inom marknadsanalys.

Undervisning

Min undervisningskompetens i statistik och sannolikhetsteori är omfattande, både till bredd och djup. Jag har kurser för studenter på alla nivåer, allt ifrån första års studenter till forskarstuderande. Kurserna jag ansvarar för kan räknas in i ett klassiskt utnsitt inom ämnesområdet: Sannolikhets och Inferensteori, Tillämpad statistik, Biostatistik, Stokastiska processer, Tidsserieanalys, Ekonometri, Försöksplanering, Ekonometri, Statistika beräkningsmetoder och Datorintesniva metoder, Multivariat analys med mera.  Jag har också handledning och examionation av uppsatser på olika nivåer, (fil kand-, magister- och mastersnivå).

Senaste forskningsoutput

Antonio Maranon, Peter Gustafsson & Nilsson, P. 2015 Department of Statistics, Lund university, 16 s.(Working Papers in Statistics; nr. 15)

Forskningsoutput: Working paper

Isendahl, P., Björn Holmquist & Peter Gustafsson 1995 Länstyrelsen i Kalmar län. 34 s. (Länsstyrelsen i Kalmar län informerar; vol. 9)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (3)