Peter Spégel

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Teknik och teknologier

Forskning

I min forskning kombinerar jag avancerade analytiska tekniker, primärt baserade på masspektrometri, för att lösa utmanande biologiska frågeställningar. Jag är speciellt intresserad i metabolism och metabola sjukdomar. Metabolismen är ett komplicerat nätverk involverande tusentals enzym och metaboliter – metabolomet. Vi använder metabolomik, d.v.s. bestämning av så många metaboliter som möjligt i ett biologiskt prov, för att studera metabola sjukdomar.

Jag utvecklar analytiska metoder baserade på kromatografi och masspektrometri för analys av metaboliter i olika vävnader. Vi använder även dessa metoder för att öka vår förståelse av ämnesomsättningen. Mitt huvudsakliga fokus är ämnesomsättning i enteroendokrina celler, endokrina celler och i blod, och dess koppling till metabola sjukdomar, primärt typ 2 diabetes. 

Senaste forskningsoutput

Ahlqvist, E. , Storm, P. , Käräjämäki, A. , Martinell, M. , Dorkhan, M. , Carlsson, A. , Vikman, P. , Prasad, R. B. , Aly, D. M. , Almgren, P. , Wessman, Y. , Shaat, N. , Spégel, P. , Mulder, H. , Lindholm, E. , Melander, O. , Hansson, O. , Malmqvist, U. , Lernmark, Å. , Lahti, K. & 4 andra Forsén, T., Tuomi, T., Anders H. Rosengren & Leif Groop, 2018 mar 5, I : The Lancet Diabetes and Endocrinology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Andersson, L. E., Liliya Shcherbina, Al-Majdoub, M., Neelanjan Vishnu, Arroyo, C. B., Carrara, J. A., Claes B. Wollheim, Malin Fex, Hindrik Mulder, Nils Wierup & Peter Spégel, 2018 mar 1, I : Diabetes. 67, 3, s. 372-384 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (66)