Petter Lundborg

Professor

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • Nationalekonomi

Forskning

Petter Lundborg är född 1974 och avlade doktorsexamen vid Lunds Universitet 2003. Efter ett antal år vid VU University Amsterdam återvände han till Lunds Universitet 2010 där han utsågs till professor i Nationalekonomi 2012. Lundborgs forskning är av empirisk karaktär och spänner över ett brett fält inom ämnet. Forskningen kännetecknas av noggrant empiriskt arbete där mikodata av hög kvalitet används för att besvara frågor av central relevans inom ämnet och där frågor rörande kausalitet upptar en central roll. Forskningen har huvudsakligen bedrivits inom hälsoekonomi och arbetsmarknadsekonomi men Lundborg har även gjort bidrag inom familjeekonomi och finansiell ekonomi. 

Senaste forskningsoutput

Petter Lundborg & Kaveh Majlesi 2017 dec 13 I : Journal of Health Economics. 34 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Petter Lundborg, Plug, E. P. & Wurtz Rasmussen, A. 2017 I : American Economic Review. 107, 6, s. 1611-1637

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

E. Black, S., Devereux, P. J., Petter Lundborg & Kaveh Majlesi 2017 I : Journal of Finance. 72, 5, s. 2229–2278

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (49)