Reza Banakar

Professor

Forskning

Forskningsområden

  • Rättskulturer och komparativ rätt
  • Juristutbildning och juristprofession
  • Rättssociologisk teori och metod

Pågående forskning

Reza Banakars forskning och publikationer rör samhälls- och rättsvetenskaplig teori, rättssociologisk metodologi, rättskulturer, etnisk diskriminering, ombudsmän, juridik och litteratur, samt rättigheter. Ett urval nuvarande projekt:

En juristutbildning för tjugoförsta århundradet ur ett skandinaviskt perspektiv: Projektet utforskar de förestående utmaningarna för rätten och för jurister i Skandinavien och frågar vilken typ av juridisk utbildning som bäst kan förbereda advokater för att möta dagens utmaningar.

Rätten, styrningen och gemenskapen: Detta projekt undersöker lagens roll i styrningen av senmoderna samhällen. Utgångspunkten för detta projekt är i upploppen i London i augusti 2011.

Rätt och kultur i det moderna Iran: Finansieras av ”Economic and Social Research Council (ESRC)” i Storbritannien. Ytterligare intervjuer och en konferens planeras som en del av detta projekt. Mer information här.

Normativitet i rättssociologi: Ett bokprojekt om de metodologiska gränserna för rättssociologisk analys.

Senaste forskningsoutput

Reza Banakar & Lort Phillips, A. 2016 dec I : Scandinavian Studies in Law. 62, s. 79-100

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Reza Banakar 2016 nov 15 Festskrift till Karsten Åström. Lund: Juristförlaget i Lund, s. 47 74 s. 3

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Reza Banakar 2015 dec 20 I. B. Tauris. 304 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (62)