Rikard LomanUniversitetslektor

Forskning

Min forskning drar numera åt det teatersociologiska hållet och mot relationen mellan konst och kontext, verk och verklighet. Härvidlag fokuserar jag på Lars Noréns kontroversiella Sju tre-projekt, Turteaterns Scummanifestet, och endagsmanifestationen Tribunal 12. Gemensamt för dessa teaterhändelser är att de både är etiskt och estetiskt intressanta: att de inverkar på våra föreställningar om vad scenkonst är; att de i mötet med publiken och teaterkritiken får en intrikat relation till samtiden; att de bidrar till att synliggöra det den irländske socialantropologen Benedict Anderson kallat för ”föreställda gemenskaper” och olika, motstridiga, föreställningar om tillhörighet och utanförskap.

Senaste forskningsoutput

Rikard Loman 2015 I : Nordic Theatre Studies. 27, 1, s. 116-117

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Rikard Loman 2013 Publik i perspektiv : teaterarbete i Öresundsregionen. Forsare, M. & Mølle Lindelöf, A. (red.). Makadam förlag, Vol. Centrum för Danmarksstudier 29, s. 33-52

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Rikard Loman 2010 Den rituella människan: Flervetenskapliga perspektiv. Hornborg, A-C. (red.). Linköping University Electronic Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (12)