Robert Willim

Universitetslektor

Forskning

Forskare och lärare i digitala kulturer och etnologi. Även verksam som konstnär 

Ett återkommande spår i min forskning är hur föreställningsvärldar står i relation till digitala kulturer, materialitet och upplevelser av plats.  

För några år sedan arbetade jag med konceptet Industrial Cool, vilket innebär de sätt varpå industri estetiseras i samband med föreställningar om det postindustriella samhället. Detta har jag sedan utvecklat för att undersöka föreställningar om förfall och levande materialitet.

Kopplingar mellan kulturanalys och konstnärlig verksamhet är centrala för mitt arbete. Jag driver därför flera projekt där konst kopplas till forskningsfrågor, och där konstverken används som ”art probes” vilka kan omvandla koncept i min forskning.

Konstnärligt arbete

Senaste forskningsoutput

Robert Willim 2017 jun 26 Digitisation: Theories and Concepts for Empirical Cultural Research. Routledge/ Taylor and Francis Group, s. 53-77 25 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Robert Willim 2017 Digitalisierung: Theorien und Konzepte für die empirische Kulturforschung. Koch, G. (red.). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, s. 55-87

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Robert Willim 2016 Ljud tar plats: funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer. Alftberg, Å., Apelmo, E. & Hansson, K. (red.). Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, s. 83-106 (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 11)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (95)