Roberto ScaramuzzinoForskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)

Forskning

Min forskning handlar bland annat om civilsamhällesorganisationers roll i integrations- och välfärdssystemen med fokus på välfärdstatliga förändringar och Europeisering. Jag disputerade 2012 med avhandlingen ”Equal Opportunities? : A Cross-national Comparison of Immigrant Organisations in Sweden and Italy” som jämför invandrarorganisationer i Italien och Sverige.

Jag medverkar i forskningsprogrammet ”Bortom välfärdsstaten: Europeisering av det svenska civilsamhällets organisationer” (EUROCIV). Jag deltar även i forskargruppen ”Civilsamhälle och Socialt Arbete” (CSSA) och är medlem WelMi, det nordiska nätverket för forskarstuderande inom immigration, integration och välfärd. (University of Helsinki) samt nätverket ”Nordic Populism” (NoPo, Aalborg Univeristy).

Senaste forskningsoutput

Stig Linde, Malin Arvidson & Roberto Scaramuzzino 2018 jun 14 61 s. (RESEARCH REPORTS IN SOCIAL WORK ; vol. 2018, nr. 5)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (29)