Sara EldénUniversitetslektor, biträdande

Forskning

Forsknings- och undervisningsområden

  • Familjesociologi
  • Kritisk/feministisk teori
  • Kvalitativ metod

Pågående forskning

Min forskningsinriktning är feministisk teori, familjesociologi och barnsociologi. I det pågående forskningsprojektet, ”Omsorg om barn i de köpta barnpassningstjänsternas tidevarv: En studie av barnflickor, barn och föräldrar” (RJ P13-0603:1) studerar jag och Terese Anving hur familj ”görs” när delar av omsorgen i hemmet kan köpas på en privat marknad, genom intervjuer med barnflickor/au pairer, föräldrar och barn.

Jag har även i min forskning intresserat mig för omsorgsarbete och omsorgsrelationer utifrån barns perspektiv (”Relationer kring omsorg bortom 'familjen'” (FAS 2010-0505)), populärterapi och pardiskurser, innovativ kvalitativ metodutveckling.

Jag undervisar främst på kursen ”Klass, kön, etnicitet” (grund- och fortsättningsnivå) samt handleder kandidat- och masterstudenter.

Senaste forskningsoutput

Sara Eldén 2016 jul 7 I : Families, Relationships and Societies. 5, 2, s. 175-192 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sara Eldén & Anving, T. 2016

Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

Sara Eldén & Anving, T. 2016

Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

Visa alla (39)