Sara Helmersson

Filosofie doktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Socialt arbete, kvinnojourer, socialtjänsten, våld i nära relationer, vålsutsatta kvinnor

Forskning

Den 10 mars 2017 disputerade jag med avhandlingen Mellan systerskap och behandling - Omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för våldsutsatta kvinnor. Avhandlingen kastar ljus över två typer av stödverksamheter för våldsutsatta kvinnnor: kvinnojourer och kommunala specialenheter som arbetar med våld i nära relationer. Det övergripande syftet med min doktorsavhandling var att undersöka arbetet med kvinnor som utsatts för våld inom detta ideellt och kommunalt organiserade ”stödfält” och fördjupa kunskapen om interna spänningar samt kopplingar mellan lokala stödpraktiker och olika sätt att förstå våld.

Utifrån en etnografiskt inspirerad design samlade jag in flera typer av empiriskt material. Jag har bland annat genomfört observationer och intervjuer på kvinnojourer och kommunala specialenheter. Jag har även samlat in dokument samt ett enkätmaterial där bl.a. representanter från kvinnojourer anslutna till någon av de två riksorganisationerna Roks och SKR (numera Unizon) och kommunala stödverksamheter fick svara på frågor om organisering, perpektiv och stödinsatser.

Forskningsprojektet finanserades med pengar från Brottsofferfonden. Mina handledare var professor Håkan Jönson och filosofie doktor Tina Mattsson, båda verksamma på Socialhögskolan i Lund.

Avhandlingen finns att ladda ner på: http://www.lu.se/lup/publication/d31a5a7b-ee11-4917-95b2-057b1cc92d08

...eller beställas på http://bokshop.lu.se.webbhotell.ldc.lu.se/shop/mellan-systerskap-och-behandling/?lang=en

Om du har några frågor eller är intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Senaste forskningsoutput

Sara Helmersson, 2017 okt 11, Socialt arbete i civilsamhället: Aktörer, former och funktioner. Linde, S. & Scaramuzzino, R. (red.). s. 123-147

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Sara Helmersson, 2017 feb 16, Lund Dissertations in Social Work red. Lund. 254 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (4)