Sara Kärrholm

Universitetslektor, Filosofie doktor, Docent

Forskning

Mitt forskningsarbete har bland annat mycket kretsat runt genrefrågor och hur genrerna påverkas av samhällets normer samt frågeställningar som på olika sätt problematiserar litteraturens värden och underliggande värderingar. Jag har ett kombinerat intresse för frågor som gäller litterär estetik och frågor om litteraturens sätt att interagera med det omgivande samhället. Forskningen angränsar till det tvärdisciplinära forskningsfältet cultural studies. Andra områden av relevans för min forskning är mediehistoria och publishing studies.

Senaste forskningsoutput

Sara Kärrholm 2017 sep Respons, 4, s. 58–59

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Sara Kärrholm 2017 mar 24 Svensk Bokhandel

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Sara Kärrholm 2017 mar 22 Svensk Bokhandel

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Visa alla (45)