Staffan Blomberg

Universitetslektor

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Socialt arbete

Forskning

Min forskning kan delas in i två huvudspår. Det ena behandlar socialpolitikens principer och välfärdsstatens utveckling mer i allmänhet. Det andra spåret har omvandling och organisationsreformer inom den kommunala äldreomsorgen.

På Vårdalinstitutet har jag arbetat inom ramen för interventionsstudien ”Vårdkedja: från akutmottagning till eget boende – implementering och utvärdering av en intervention för sårbara äldre”. Forskningen omfattar studier av implementeringsprocessen i sig liksom hur case managerns roll i interventionen utvecklas i samspel med olika yrkesgrupper, den äldre och dennes anhöriga då interventionen realiseras.

Undervisning

Senaste forskningsoutput

Lars Harrysson (red.), Rosmari Eliasson-Lappalainen (red.), Anzén, U., Christel Avendal, Staffan Blomberg, Brunzell, M., Kristina Göransson, Helene Lahti Edmark, Linér, P., Stig Linde, Norma Montesino, Lupita Svensson, Nataliya Thell, Tabitha Wright Nielsen & Hekkala, P. 2017 mar 25 Lund: School of Social Work, Lund University. 80 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2017, nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Hasson, H., Staffan Blomberg, Dunér, A. & Sarvimäki, A. 2016 jun 20 I : Journal of Health Organisation & Management. 30, 4, s. 597-612 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Staffan Blomberg & Dunér, A. 2015 Människobehandlande organisationer – villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. . Johansson, S., Dellgran, P. & Höijer, S. (red.). Stockholm: Natur och kultur

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel samlingsverk

Visa alla (31)