Stefan Sennfält

knuten till universitetet, Doktorand, Läkarexamen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Forskning

Mitt projekt handlar om att ta reda på hur det går för patienter som drabbats av stroke och fokuserar på  det längre perspektivet, nämligen 3 och 5 år. Jag tittar både på mortalitet och funtionsnivå samt vad som karaktäriserar de patienter det går bra eller dåligt för i dessa avseenden. Jag använder mig av data från RiksStroke, det nationella kvalitetsregistret för stroke i Sverige. Min forskning är kliniskt relevant och unik eftersom att inte mycket finns publicerat om stroke-patienter i det långa perspektivet från större kohorter.