Stig Linde

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • Socialt arbete, Diakonalt arbete, Utvärderingsforskning, Civilsamhälle, Diakoni, Granskningssamhälle

Forskning

Forskningsintresse: Mellan värden och mål - utvärderingar i ideella organisationer

Forskningsprojekt: Medverkan i ”Styrning och kontroll i civilsamhället: Svenska kyrkan och välfärden” med Riksbankens Jubileumsfond som finansiär, Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research, SIR. 2018-2019.

Forskningsprojekt: Teologiska resurser för diakonalt arbete - kunskapsöversikt 2018-2019. 

Forskningsprojekt: Kyrka och välfärd - en kunskapsöversikt

Forskningsprojekt: Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner (2016-2017) Tillsammans med Malin Arvidson och Roberto Scaramuzzino. Finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) samt Crafoordska stiftelsen. Enkät till ideella organisationer med social och omsorgsinriktning om deras utvärderingspraxis. Fallstudier om inomorganisatoriska faktorer och utomorganisatoriska förhållanden.

Undervisning

Undervisar främst om utvärdering, på masterkurserna Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller (Soan 50), och Evaluation and Welfare Management (WPMP02), samt organisationsteori (SOPA 61).

Senaste forskningsoutput

Stig Linde, Malin Arvidson & Roberto Scaramuzzino, 2018 jun 14, 61 s. (RESEARCH REPORTS IN SOCIAL WORK ; vol. 2018, nr. 5)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Stig Linde & Ideström, J., 2017 nov 17, Svensk kyrkotidning, 113, 11, s. 338-342 5 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (37)