Suzanne Schlyter

Forskning

Min forskning och undervisning rör i främsta hand tvåspråkighet och språkinlärning, både hos barn och vuxna. Jag har undersökt hur vuxna svenskar tillägnar sig franska utan undervisning, endast genom att vistas i Frankrike och samtala med fransktalande. Vidare hur små svensk-franska barn lär sig båda språken, från ca 2 års ålder. För närvarande leder jag forskningsprojektet STUF - STartålder och Utveckling av Franska. Det handlar om hur svensktalande barn lär sig franska som ett andra språk i förskolan eller grundskolan, och dessa barn jämförs med barn som har franska från början i familjen.

Senaste forskningsoutput

Suzanne Schlyter & Thomas, A., 2012, Comparative Perspectives to Language Acquisition: A tribute to Clive Perdue. Marzena, W., Sandra, B. & Maya, H. (red.). Multilingual Matters, s. 282-302

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Malin Ågren, Jonas Granfeldt & Suzanne Schlyter, 2012, Dimensions of L2 Performance and Proficiency Investigating Complexity, Accuracy and Fluency in SLA. Housen, A., Kuiken, F. & Wedder, I. (red.). John Benjamins Publishing Company, s. 95-120

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Suzanne Schlyter, 2011, The development of grammar : language acquisition and diachronic change. Volume in honour of Jürgen M. Meisel. Esther, R. & Tanja, K. (red.). John Benjamins Publishing Company, Vol. 11, s. 47-74

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (24)