Terese Anving

Forskare

Forskning

Forsknings- och undervisningsområden

  • Feministisk sociologi
  • Familjesociologi
  • Kvalitativ metod

Pågående forskning

Min forskning har framför allt handlat om feministisk sociologi och familjesociologi. I min avhandling "Måltidens paradoxer. Om klass och kön i vardagens familjepraktiker" studerade jag måltidspraktiken i småbarnsfamiljer med ett särskilt fokus på kön, klass och "görandet" av familj.

I det forskningsprojekt som jag just nu deltar i, ”Omsorg om barn i de köpta barnpassningstjänsternas tidevarv: En studie av barnflickor, barn och föräldrar”, studerar jag tillsammans med Sara Eldén (projektledare) den privata barnpassningsmarknaden (barnflickor och au-pairer) i Sverige.

Jag har tidigare deltagit i Christine Roman (Örebro universitet) och Åsa Lundqvist (Lunds universitet) forskningsprojekt om ensamstående mödrars situation i Sverige (”Lone Mothers and Long Hours. Gender and work in a new welfare regime”). Jag har även arbetat som forskare i David Wästerfors projekt ”Kampen om lärandet på särskilda ungdomshem”.

Jag undervisar främst på kursen ”Kön, klass, etnicitet” (grund- och fortsättningsnivå) samt handleder kandidat- och masterstudenter.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (28)