Therese Nilsson

Universitetslektor,

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Samhällsvetenskap
  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • Health economics, Early life, Inequality, Globalization

Forskning

Ekonomiska följder av hälsochocker samt ekonomisk ojämlikhet och hälsa. Globaliseringens effekterer på sociala normer och hälsa. 

Några av de frågor jag undersöker är:

• Hur påverkar ekonomisk och social globalisering människors hälsa?

• I vilken utsträckning kan globalisering påverka institutionella förutsättningar för utveckling?

• Vilka ekonomiska konsekvenser hade Spanska sjukan?

• Vilka effekter har införandet av fri mödravård?

Undervisning

Jag ansvarar för kurserna på distansutbildningen i nationalekonomi vid LUSEM. JAg hartdiigare undervisat i utvecklingsekonomi och hälsoekonomi. Jag handleder även master coh kandidatuppsatser.

Samverkan

Jag medverkar regelbundet i media (TV, radio, tidningar) och medverkar ofta i panelsamtal och presentationer vid myndigheter och för diverse organisationer. 

Senaste forskningsoutput

Berggren, N., Bjornskov, C. & Therese Nilsson 2017 maj 2 I : Journal of Happiness Studies.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bhalotra, S., Karlsson, M. & Therese Nilsson 2017 I : Journal of the European Economic Association. 15, 5, 1101–1157

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Berggren, N. & Therese Nilsson 2016 dec 1 I : European Journal of Political Economy. 45, s. 53-70 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (43)