Till KoglinUniversitetslektor, biträdande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi
  • Tvärvetenskapliga studier
  • Transportteknik och logistik

Nyckelord

  • Mobilities, Cycling, Urban planning, Transport planning, Mobility

Forskning

Sedan januari 2016 jobbar jag inom två Vinnova finansierade projekt. I projektet ”Planering av strategisk cykelinfrastruktur” är jag projektledare. Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö högskola och VTI och handlar om att analysera hur man i Sverige kan förbättra den strategiska infrastrukturen för cykling. Fallstudier kommer att genomföras i Danmark, Tyskland och Nederländerna. Projektet pågår till december 2018. Det andra projektet ”Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer” handlar om vilka institutionella ramverk kan hindra eller stödjer utvecklingen av mobilitetstjänster för ett hållbart resande. Jag leder aktiviteten ”Kunskapsöversikt och Internationell utblick”, där fallstudier kommer att utföras ibland annat Hamburg i Tyskland. Projektet pågår december 2017. Båda projekt är kopplade till Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, K2. Inom ramen för K2 jobbar jag även med ett projekt som handlar om planeringen av ny tågstationer med fallstudier i Malmö, Stockholm och Göteborg.

Senaste forskningsoutput

Scholten, C. & Till Koglin 2018 K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik

Forskningsoutput: Working paper

Till Koglin 2018 Experiencing Networked Urban Mobilities - Practices, Flows and Methods. Freudendal-Pedersen, M., Petersen, K. & Perez Fjalland, E. L. (red.). Routledge Taylor & Francis Group, (Networked Urban Mobilities)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (44)