Tina Gunnarsson

Projektassistent, Doktorand

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Språk och litteratur
  • Lärande

Nyckelord

  • flerspråkighet

Forskning

Min forskning handlar om flerspråkiga elevers inlärning av engelska. Jag är särskilt intresserad av hur flerspråkiga elever i årskurs 9 använder sina bakgrundsspråk som en resurs för att bättre tillägna sig färdigheter inom ämnet engelska. Med “flerspråkiga” menar jag elever som regelbundet använder minst tre olika språk.

 

Senaste forskningsoutput

Tina Gunnarsson & Marie Källkvist 2016 Tredjespråksinlärning. Bardel, C., Falk, Y. & Lindqvist, C. (red.). Lund: Studentlitteratur AB

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (4)