Tobias Hansson Wahlberg

Universitetslektor, Docent, Studierektor för FUTidigare namn: Tobias Hansson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • filosofi

Forskning

Jag disputerade i december 2009 på en sammanläggningsavhandling i teoretisk filosofi om hur fysiska makroobjekt består över tid, givet s.k. B-tid. I avhandlingen försvarade jag "endurantismen" och visade på nya problem för "perdurantismen" och "stadie-teorin".

På senare år har min forskning främst varit inriktad mot social ontologi. Hösten 2011 beviljades jag VR-medel för projektet "Social ontologi och fortbestånd", och hösten 2015 RJ-medel för projektet "Kausalitet på social nivå".

Jag blev docent oktober 2015.

Jag är medlem av följande forskargrupper och nätverk: Metaphysics and Collectivity, Nordic Network in Metaphysics och European Network for the Philosophy of the Social Sciences (ENPOSS).

Handledning: huvudhandledare för Jeroen Smid.

Forskningsvistelser:

juli-december 2006, Centre for Time, Department of Philosophy, University of Sydney, Australien; 

maj 2017, Institute of Philosophy, University of Neuchâtel, Schweiz;

april 2018, Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh.

Undervisning

Under höstterminen 2018 undervisar jag på kursen "Metafysiska frågor i analytisk filosofi" (fortsättningskurs) och på läskursen i ontologi (avancerad nivå).

Senaste forskningsoutput

Tobias Hansson Wahlberg, 2018 mar 23, I : Synthese. s. 1-21 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Hansson Wahlberg, 2017, I : Metaphysica. 18, 1, s. 107-125

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Hansson Wahlberg, 2017, I : Synthese.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (19)