Tobias Karlsson

Universitetslektor, Docent

Forskning

Min forskning handlar om arbetsmarknaders historia, ofta med teoretisk och metodologisk inspiration från arbetsmarknadsekonomi men alltid med stor hänsyn till det historiska sammanhanget. För närvarande arbetar jag med ett projekt om arbetsmarknadskonflikter och den Svenska Modellens ursprung under perioden 1859-1938. I detta projekt använder vi en stor databas med geokodad information om enskilda strejker. Vi är bland annat intresserade av om det fanns regionala och lokala skillnader i övergången till arbetsfred. Andra pågående projekt handlar om könsskillnader i frånvaro från arbetet under de senaste hundra åren och arbetskraftsrörlighet i Göteborg under perioden 1915-1943. Det senare projektet bygger på en databas som gör det möljigt att följa individer (och deras familjer) över tid och studera hur de byter jobb, yrken och bostadsadresser på en lokal arbetsmarknad.

I tidigare projekt har jag exempelvis undersökt frågor såsom könslönegapet och i vilken utsträckning yrken gick i arv. Min avhandling var en fallstudie av mekanisering och därmed förknippade personalnedskärningar vid Svenska Tobaksmonopolet under mellankrigstiden. I avhandlingen visade jag bland annat hur turordningsregler vid uppsägningar påverkas av teknologisk förändring.

Utvald forskningsoutput

Tobias Karlsson 2017 mar 8 Shipbuilding and Ship Repair Workers around the World: Case Studies 1950-2010. Varela, R., Murphy, H. & van der Linden, M. (red.). Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 143-164 22 s. (Work around the Globe: Historical Comparisons)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel samlingsverk

Tobias Karlsson 2014 I : Ekonomisk Debatt. 42, 4, s. 85-88

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Tobias Karlsson 2013 I : Enterprise & Society. 14, 4, s. 829-853

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Karlsson 2013 I : Historisk Tidskrift. 133, 4, s. 757-758

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Tobias Karlsson & Maria Stanfors 2011 I : Continuity and Change. 26, 1, s. 45-68

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Thodenius, B., Batiz-Lazo, B. & Tobias Karlsson 2011 History of Nordic Computing 3. Wrangler, B., Lundin, P. & Impagliazzo, J. (red.). Springer

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel samlingsverk

Tobias Karlsson 2011 Höganäs historia. Ranby, H. (red.).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel samlingsverk

Tobias Karlsson 2011 Konflikt och samförstånd: rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009. Olofsson, M. (red.). Centrum för Arbetarhistoria

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel samlingsverk

Tobias Karlsson 2009 Arbetarhistoria idag: Rapport från Arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007. Olofsson, M. (red.). Centrum för Arbetarhistoria

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel samlingsverk

Tobias Karlsson 2009 I : Ale. 2, s. 18-23

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Karlsson 2009 Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 131, 3, s. 44-46

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Tobias Karlsson 2008 Lund University. 329 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Tobias Karlsson 2008 I : Arbetarhistoria. 125

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Karlsson 2007

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Tobias Karlsson 2007 I : Historisk Tidskrift. 1, s. 166-168

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Tobias Karlsson 2007 I : Arkiv, samhälle och forskning. 2

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Karlsson 2006 I : Arbetarhistoria. 2, s. 78-79

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Tobias Karlsson 2003 Department of Economic History, Lund University, 58 s.(Lund papers in Economic History; nr. 87)

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (73)