Tobias KarlssonUniversitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

  • arbetsmarknadsrelationer, arbetarhistoria, databaser, arbetsmarknadsekonomi, genusperspektiv

Forskning

Min forskning handlar om arbetsmarknaders historia, ofta med teoretisk och metodologisk inspiration från modern arbetsmarknadsekonomi men alltid förankrad i det historiska sammanhanget. För närvarande arbetare jag med ett projekt om arbetsmarknadskonflikter och ursprunget till den Svenska Modellen under perioden 1859-1938. För detta syfte använder vi en stor databas med geokodad information om enskilda strejker och lockouter. Vi är bland annat intresserade av att ta reda på om det fanns regionala och lokala skillnader i övergången till mer fredliga förhållanden på arbetsmarknaden. Geografiska mönster är också huvudfokus i ett nyligen startat projekt som går ut på att konstruera historiska indikationer på könsskillnader (t ex vad avser yrkesaktivitet) i svenska städer under 1800- och 1900-talen.

Andra aktuella projekt handlar om könsskillnader i frånvaro från arbetet under det senaste århundradet och arbetskraftens rörlighet i staden Göteborg 1915-1943. I det senare projektet använder vi en unik databas som gör det möjligt att följa individer (och deras familjer) på en lokal arbetsmarknad över tid, och se hur de växlar yrken, flyttar mellan arbetsplatser och bostadsadresser. Jag medverkar också i ett globalhistoriskt projekt om varvsarbete och varvsarbetare.

I tidigare projekt har jag studerat frågor såsom könlönegapet och hur yrken gick i arv mellan generationer. Min avhandling var en fallstudie av mekaniseringen, och de därmed förknippade personalnedskärningarna, i den svenska tobaksindustrin under mellankrigstiden. Bland annat kunde jag i avhandlingen visa hur turordningskriterier vid uppsägningar var kopplade till teknologisk förändring.

Undervisning

Jag undervisar för närvarande på kurser i allmän ekonomisk historia, arbetsmarknadshistoria samt om humankapitalets betydelse.

Utvald forskningsoutput

Tobias Karlsson 2017 mar 8 Shipbuilding and Ship Repair Workers around the World: Case Studies 1950-2010. Varela, R., Murphy, H. & van der Linden, M. (red.). Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 143-164 22 s. (Work around the Globe: Historical Comparisons)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Tobias Karlsson 2014 I : Ekonomisk Debatt. 42, 4, s. 85-88

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Tobias Karlsson 2013 I : Enterprise & Society. 14, 4, s. 829-853

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Karlsson 2013 I : Historisk Tidskrift. 133, 4, s. 757-758

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Tobias Karlsson & Maria Stanfors 2011 I : Continuity and Change. 26, 1, s. 45-68

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Thodenius, B., Batiz-Lazo, B. & Tobias Karlsson 2011 History of Nordic Computing 3. Wrangler, B., Lundin, P. & Impagliazzo, J. (red.). Springer

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Tobias Karlsson 2011 Höganäs historia. Ranby, H. (red.).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Tobias Karlsson 2011 Konflikt och samförstånd: rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009. Olofsson, M. (red.). Centrum för Arbetarhistoria

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Tobias Karlsson 2010 (Accepted/In press) I : Scandinavian Economic History Reveiw. 58, 2

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Karlsson 2009 (Unpublished) Arbetarhistoria idag: Rapport från Arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007. Olofsson, M. (red.). Centrum för Arbetarhistoria

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Tobias Karlsson 2009 I : Ale. 2, s. 18-23

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Karlsson 2009 Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 131, 3, s. 44-46

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Tobias Karlsson 2008 Lund University. 329 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Tobias Karlsson 2008 I : Arbetarhistoria. 125

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Karlsson 2007

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Tobias Karlsson 2007 I : Historisk Tidskrift. 1, s. 166-168

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Tobias Karlsson 2007 I : Arkiv, samhälle och forskning. 2

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Karlsson 2006 I : Arbetarhistoria. 2, s. 78-79

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Tobias Karlsson 2003 Department of Economic History, Lund University, 58 s.(Lund papers in Economic History; nr. 87)

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (79)