Tove HarnettUniversitetslektorTidigare namn: Tove Persson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Forskning

Ett genomgående tema i min forskning är äldre medborgares livsvillkor och frågor som rör makt, diskriminering, likvärdighet och institutionalisering. År 2010 disputerade jag med en avhandling om makt i äldreomsorgens vardag (The Trivial Matters. Everyday power in Swedish eldercare). Många av mina studier handlar om en välfärdsstat i förändring och om välfärdsstatens konkreta utförande. Ett kännetecken är att jag tar avstamp i konkreta situationer där frågor om abstrakta begrepp som makt, likvärdighet och diskriminering blir möjliga att studera empirisktMin forskning utmärks också genom en metodologisk bredd och baseras på material insamlat genom kvalitativa intervjuer, deltagande observationer, kvantitativt enkätmaterial och mediamaterial.
 

Undervisning

Jag undervisar främst på socionomprogrammets andra och sjätte termin. På andra terminen arbetar jag med reflektionsgrupper i kursen Samhällsvetenskap och Socialt arbete. Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapliga perspektiv och teorier. Jag är också handledare på uppsatskursen. Jag har även undervisat i kvalitativ metod och utvärderingsmetodik.

Samverkan

  • Medlem av forskarnätverket ”Omsorgens vardag och villkor”, som leds av professor Håkan Jönson, Lunds universitet
  • Medlem i SGS, Sveriges gerontologiska sällskap
  • Medlem i Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning 

Senaste forskningsoutput

Håkan Jönson, Tove Harnett & Nilsson, M. 2018 mar 4 I : European Journal of Social Work. 21, 2, s. 235-246

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tove Harnett & Håkan Jönson 2017 aug I : Journal of Aging Studies. 42, s. 1-8

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Winberg, C., M. Kylberg, Pettersson, C., T. Harnett, P. O. Hedvall, T. Mattsson & E. Månsson Lexell 2017 Harnessing the Power of Technology to Improve Lives. IOS Press, Vol. 242, s. 638-641 4 s. (Studies in Health Technology and Informatics; vol. 242)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (28)